Προσφορά

Αποστείλετε τα στοιχεία σας και επωφεληθείτε 2 μήνες δωρεάν για τον 1o χρόνο συνεργασίας μας

Επωνυμία επιχείρησης

Email *

Τηλέφωνο *

Πόλη - Περιοχή

Δραστηριότητα

Υποκαταστήματα

Αριθμός εργαζομένων

Ετήσιος τζίρος

Αριθμός επισκέψεων ανά μήνα

Κατηγορία βιβλίων

Τρόπος έκδοσης παραστατικών (χειρόγραφα/μηχανογραφημένα)

Ιδιαίτερες αναγκες (business plan, reports, έκτακτοι ισολογισμοί)

(*) Όσα πεδία έχουν αστερίσκο είναι υποχρεωτικά