Αρχική

Υπηρεσίες προς Ιδιώτες

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ

Ειδική Προσφορά

Previous

Next

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

 • Τήρηση βιβλίων β & γ κατηγορίας
 • Οργάνωση και μηχανογράφηση λογιστηρίων
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων με βάση τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα
 • Ενάρξεις-διακοπές-μεταβολές επιχειρήσεων
 • Προετοιμασία φορολογικού έλεγχου
 • Σελίδα Υπηρεσιών

Υπηρεσίες προς Φυσικά Πρόσωπα

 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων και δηλώσεων Ε9
 • Ανάλυση δήλωσης & υπολογισμός φόρου
 • Σύνταξη και υποβολή περιουσιολογίου
 • Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων
 • Ρυθμίσεις δανείων
 • Ρυθμίσεις σε εφορία και ταμεία
 • Σελίδα Υπηρεσιών

Τι μπορούμε να σας προσφέρουμε

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ