Ενημέρωση

E-forologia.gr

Αρθρογραφία

  • Τι αλλάζει στις διατάξεις για την έκδοση και λήψη εικονικών τιμολογίων

    Με τις διατάξεις του ν. 4337/2015 τα πρόστιμα περί έκδοσης και λήψης εικονικών τιμολογίων ορίζονταν ως ακολούθως: Για παραβάσεις έκδοσης πλαστών στοιχείων ποσό ίσο με το 50% της αξίας κάθε στοιχείου, Για παραβάσεις…