Ενημέρωση


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/sakggr/public_html/wp-content/plugins/swift-framework/includes/page-builder/shortcodes/column.php on line 77

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/sakggr/public_html/wp-content/plugins/swift-framework/includes/page-builder/shortcodes/column.php on line 163

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/sakggr/public_html/wp-content/plugins/swift-framework/includes/page-builder/shortcodes/column.php on line 77

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/sakggr/public_html/wp-content/plugins/swift-framework/includes/page-builder/shortcodes/column.php on line 163

Αρθρογραφία

  • Τι αλλάζει στις διατάξεις για την έκδοση και λήψη εικονικών τιμολογίων

    Με τις διατάξεις του ν. 4337/2015 τα πρόστιμα περί έκδοσης και λήψης εικονικών τιμολογίων ορίζονταν ως ακολούθως: Για παραβάσεις έκδοσης πλαστών στοιχείων ποσό ίσο με το 50% της αξίας κάθε στοιχείου, Για παραβάσεις…